Societatea noastra asigura servicii complete de specialitate in urmatoarele domenii:

 

  • audit financiar conform Standardelor Internationale de Raportari si a Reglementarilor conforme cu Directivele europene;
  • audit financiar pentru servicii conexe conform procedurilor convenite , pentru proiecte de finantare, conform ISRS 4400
  • audit intern;
  • evidenta contabila integral computerizata si intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale;
  • consultanta financiar- contabila efectuata pe baza reglementarilor fiscale actualizate in timp real;
  • cenzorat statutar.

Evidenta contabila

Consultanta financiara

Audit financiar

Resurse umane