Administrare personal si consultanta resurse umane:

 • intocmirea contractelor individuale de munca;

 • intocmirea actelor aditionale la contractul individual de munca;

 • completarea deciziilor privind executarea contractelor individuale de munca;

 • completarea registrului de evidenta a salariatilor;

 • intocmirea adeverintelor de salariu;

 • intocmirea notelor de lichidare;

 • eliberarea de adeverinte pentru salariati, la soclicitarea angajatorului.

 

Personal:

 • calculul salariilor;

 • intocmirea statelor de plata;

 • editarea fisierelor pentru plata salariilor ;

 • intocmirea ordinelor de plata/listelor privind obligatiile angajatorului catre bugetul statului;

 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la autoritatile de stat.