Situatiile financiare ofera antreprenorilor informatii pretioase despre datorii, active, capitaluri proprii si profitabilitate intr-o anumita perioada de timp. Chiar si cei care au un plan de afaceri au nevoie de o imagine clara a afacerii pe care vor sa o dezvolte.

Serviciile noastre profesionale de evidenta contabila se refera in principal la:

  • Inregistrarea in contabilitate a documentelor primare (facturi furnizori, facturi clienti, extrase de banca etc)

  • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala

  • Intocmirea jurnalelor de cumparari si vanzari, stabilirea TVA de plata/rambursat

  • Intocmirea si depunerea declaratiilor (100,102, 300,392,394, 390 etc) la Administratia Financiara si a declaratiior privind contributiile la asigurarile sociale

  • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare la Administratia Financiara si Oficiul National al Registrului Comertului (Bilant, Cont de profit si pierdere, Note explicative)

  • Consultanta si asistenta pentru emiterea, receptia, arhivarea documentelor si organizarea contabilitatii primare

  • Calcularea obligatiilor de plata catre Buget, intocmirea si transmiterea ordinelor de plata aferente

  • Asiguram asistenta de specialitate la controalele efectuate de catre organele de control ce apartin Ministerului Finantelor