Societatea noastra ofera servicii de audit financiar si audit intern conform Standardelor Internationale de Raportari si a Reglementarilor conforme cu Directivele Europene.

Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

Prin auditul financiar realizat in cadrul societatilor asiguram indeplinirea urmatoarelor obiective:

 • Reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitul sau pierderii in situatiile financiare anuale si a celor consolidate

 • “Exprimarea unei opinii privind situatiile financiare anuale ale entitatii economice si a rezultatelor pentru exercitiul incheiat, cu respectarea legilor in vigoare

 • Imbunatairea utilizarii informatiei contabile

 • Aprecierea performantelor si eficientei sistemelor de informare, organizare si control intern

 • Asiguram servicii conexe auditului financiar la cererea clientului

 • Auditarea partiala a situatiilor financiare la cererea beneficiarului

 • Intocmirea si certificarea situatiilor financiare

Tipuri de audit intern efectuat:

 • Auditul de sistem – efectuam o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora;

  • Auditul performantei – examinam daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor societatii sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

   • Auditul de regularitate – examinam actiunile asupra efectelor financiare pe seama fondurilor si a patrimoniului, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice( conform legislatiei în vigoare).